Introduktion förskola

Du som vårdnadshavare deltar aktivt i ditt barns introduktion. Det betyder att du ska vara ett stöd för ditt barn i verksamhetens alla aktiviteter. Vi pedagoger bygger medvetet upp kontakten i barnets takt med den dagliga verksamheten

En bra introduktion lägger grunden till en trygg och positiv vistelse för barn och vårdnadshavare på förskolan. Vi har en öppen dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger för att skapa ett gott samarbete. Vi pedagoger har ett gemensamt ansvar för alla barns introduktion.

Målet med introduktionen är att du och ditt barn ska få möjlighet att lära känna den nya miljön och få en inblick i vår verksamhet.

Introduktionen anpassas efter ditt barn. När du ska lämna ditt barn första gången under introduktionen är det vi, tillsammans med dig, som avgör hur det ska gå till.

Grundupplägget för introduktionen ser ut som följande:

Dag 1:     Klockan 9:00 - 10:30

Dag 2-3: Klockan cirka 9:00 - 11.30

Dag 4-10: I samråd med pedagogerna

Tiderna ovan är cirkatider. Vi anpassar introduktionen efter dig och ditt barn! Vi avgör tillsammans med er vårdnadshavare när det är dags att börja lämna, först kortare stunder för att sedan utöka dessa. Det är viktigt att du/ni finns tillgängliga under den här tiden och att ni de första gångerna kanske stannar kvar i närheten.

Under introduktionen kommer ni erbjudas ett introduktionssamtal tillsammans med en pedagog på ditt barns avdelning, här får ni berätta om ert barn.

Det finns möjlighet att äta lunch tillsammans med ditt barn. Förskolan bjuder på en måltid, därefter kostar den 60 kr, vilket betalas mot faktura.

Det är viktigt för oss att ni berättar om något i upplägget inte känns bra eller om ni undrar över något, så att vi kan göra introduktionen så bra som möjligt för er och ert barn!

Uppdaterad: