Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, LpFö-18