Verksamhet & pedagogik

Molnets förskola erbjuder en trygg pedagogisk miljö där relationerna och det lustfyllda lärandet står i centrum.

Vi har ett undersökande och utforskande arbetssätt där vi utgår från barnens lek, tankar, nyfikenhet, idéer och fantasi. Genom att vara närvarande lyssnande pedagoger vill vi ge barnen möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utbildningen.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra utbildningen och varje barns utveckling och lärande.

Uppdaterad: