Avdelningar

För tillfället har förskolan 3 avdelningar